Ahogyan bármely honlap, úgy mi is cookiekat használunk a működéshez a szolgáltatásaink minőségének javítására. A weboldalunk további használatával és szolgáltatásaink igénybevételével Ön beleegyezik a cookiek (sütik) használatába! adatkezelési tájékoztatónkat!
Rendben, elfogadom!
Gyári/ref. szám

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A 1010.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

 1. Az ÁSZF hatálya
 
 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 1010.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a
1010.hu domain név alatt működő honlap Üzemeltetője, az S&W Parts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Sulák u. 6.;
Cégjegyzékszáma: 13-09-213955 ; Adószáma: 29318849-2-13) mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik,
amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint
amelyeket mind az Üzemeltető, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses
jogviszony keretében.
 
 1.2. Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
A módosítás annak a 1010.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba
lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott bármely
szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.
 
 1.3. Az ÁSZF Üzemeltető által történő módosítása nem érinti az 5.8. pont szerint létrejött szerződések feltételeit, e szerződések
feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF irányadó.
 
 2. Regisztráció
 
 2.1. Az Üzemeltető a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét regisztrációhoz kötheti. Ebben az esetben a Felhasználó a
szolgáltatás igénybevételéhez köteles az Üzemeltető által a honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint
adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Üzemeltetőnek on-line elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot
megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátotta, az Üzemeltető a regisztráció iránti kérelem
Üzemeltető által történő tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben
értesíti a Felhasználót, aki a regisztrációt az Üzemeltető által küldött levélben található linkre kattintással, vagy más erre
alkalmas módon köteles megerősíteni. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat a regisztráció megerősítését követően
veheti igénybe.
 
 2.2. Az Üzemeltető által a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a honlapon üzemeltett webáruház termékei közötti
böngészés, a termékek illusztrációjának és leírásának megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és
letöltése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető, aki az ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
 2.3. A Felhasználó, regisztrációja esetén felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek azonosítják a Felhasználót, amelyekkel
beléphet a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe (Webshopba és Katalógusba). A Felhasználó köteles a jelszavát titokban
tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. Az Üzemeltető
nem vállal felelősséget a regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak
vagy más felhasználónak okozott károkért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Üzemeltetőt, ha tudomására jut, hogy
jelszava illetéktelen személy számára vált ismertté vagy hozzáférhetővé, vagy ha jelszavával egyébként bármilyen módon visszaélnek.
 
 2.4. A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott
adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.
 
 2.5. Az adatkezelő Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok illetéktelen személy általi
megismerését vagy hozzáférését megakadályozza és elhárítsa. Ennek biztosítására az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő
műszaki és informatikai eszközöket, illetve megoldásokat alkalmazza, továbbá a megfelelő intézkedéseket foganatosítja. Ennek során az
Üzemeltető különös tekintettel van arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatások nyílt hozzáférésű internetes hálózaton keresztül
vehetők igénybe, amely fokozott biztonsági intézkedéseket igényel.
 
 2.6. b. Bár az Üzemeltető minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az infokommunikációs technológia gyors
fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem
zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Üzemeltető által nem ismert módon az Üzemeltető által
alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Üzemeltető által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal
egyébként visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes
adatokkal való visszaélésekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
 
 3. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai
 
 3.1. Valamennyi, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom, különösen a honlap domain neve,
az Üzemeltető logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, az Üzemeltető
által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon az Üzemeltető által közzétett
valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás az
Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználása kizárólag az Üzemeltetőt illeti. Az előbbi tartalmak ezért az Üzemeltető
által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán –az olvasáson, a
képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi
célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően az Üzemeltető vagy a szellemi tulajdonjog
jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.
 
 3.2. A 1010.hu domain név az Üzemeltető javára bejegyzett domain név, amelynek alkalmazása, felhasználása az Üzemeltetőre történő
hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
 
 4. Az Üzemeltető által közzétett tartalom
 
 4.1. Az Üzemeltető által a honlapon közzétett tartalom – a webáruházban található termékek leírásán és műszaki paraméterein kívül –
kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom
felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért
az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapon található információkat a Felhasználó – a jelen ÁSZF által meghatározott
körben és korlátok között – kizárólag a saját felelősségére használhatja.
 
 4.2. A 4.1. pontban foglaltakhoz hasonlóan az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által
esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé.
 
 4.3. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások (pl. kommunikációs szoftverek, chat, stb…) igénybe vételének részletes szabályait és
feltételeit az Üzemeltető külön szabályzatban állapítja meg, amelyet a honlapon a jelen ÁSZF mellett szintén bárki számára elérhetővé
és megismerhetővé tesz. Amennyiben egyes szolgáltatásokra ilyen külön szabályzat vonatkozik, a Felhasználó a szolgáltatás igénybe
vételével elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a szolgáltatás Üzemeltető által meghatározott speciális szabályait.
 
 5. A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során
 
 5.1. A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Webáruház kínálatában, megismerheti a termékekkel kapcsolatban közzétett
tartalmakat azok formájára tekintet nélkül, valamint használhatja a megvásárolni kívánt termék(ek) kiválasztásához segítséget nyújtó
programot. A Felhasználó regisztráció nélkül a honlapon alkalmazott szoftver használatával szabadon összeállíthatja a megvásárolni
kívánt termékek listáját, azonban készletértékek kezelését a kiválasztott termékekre csak regisztrációs során juthat hozzá.
 
 5.2. A Felhasználó 5.1. pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi,
továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a webáruházat és a honlapot bármikor,
mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon működő
"Érdeklődési listába" (a továbbiakban: Érdeklődési lista) termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának,
illetve a kosarak tartalmának összeállítása nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.
 
 5.3. A Felhasználó a webáruház termékeinek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával
kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és
rendszeresített felületen (a továbbiakban: felhasználói felületen) tehet. A honlapon található felhasználói felületen kívül a
Felhasználó által e-mailben, telefonon, SMS-ben, vagy bármely más elektronikus vagy nem elektronikus úton tett nyilatkozatok a
szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat az Üzemeltető nem köteles figyelembe
venni és elfogadni. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által
meghatározott körben és módon tehet jognyilatkozatot. Egyébként a felhasználói felületen kívül a Felhasználó kizárólag tájékoztatást
és felvilágosítást kérhet az Üzemeltetőtől.
 
 5.4. A Felhasználó a honlapon elhelyezett „Megrendelés” gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba helyezett termékeket meg
kívánja vásárolni. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg,
ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a honlapon megjelenő űrlapot. A Felhasználó kizárólag a megrendeléshez, a szerződés
megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat és egyéb személyes
adatokat köteles megadni az Üzemeltető részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét
megadni, amelyre az Üzemeltető a későbbiekben a szerződés megkötésével, módosításával és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak
címzett jognyilatkozatait megküldi.
 
 5.5. A Felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével és a honlapon megjelenített „megrendelem” gombra kattintással adhatja
le megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba helyezett termékekre vonatkozóan. A megrendelés megtétele a Felek között a
megrendelt termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban a Felhasználó által tett szerződési
ajánlatnak minősül, amely ajánlathoz a Felhasználó mindaddig kötve van, ameddig a jelen ÁSZF szerint az Üzemeltető a megrendelés
elfogadásáról vagy visszaigazolásáról nyilatkozni köteles.
 
 5.6. A Felhasználó a megrendeléskor köteles a honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés, a
szállítás és/vagy átvétel, valamint a számla kiállításának egyes feltételeit. A Felhasználó a kosár tartalmát és a megrendelés egyes
feltételeit mindaddig szabadon módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi.
 
 5.7. A Felhasználó a leadott megrendelést az ajánlati kötöttség ideje alatt nem vonhatja vissza, és kizárólag az Üzemeltető utólagos
hozzájárulásával módosíthatja. A Felhasználó a megrendelés módosítására vonatkozó nyilatkozatát a honlapon kifejezetten erre
alkalmazott és feltüntetett módon teheti meg az ajánlati kötöttség ideje alatt, a módosítás azonban akkor hatályosul, ha azt az
Üzemeltető elfogadja. Amennyiben az Üzemeltető a megrendelés módosítását nem fogadja el, akkor az Üzemeltető kizárólag a Felhasználó
által eredetileg leadott megrendelés elfogadásáról köteles nyilatkozni a jelen ÁSZF-ben meghatározott időn belül.
 
 5.8. Amíg az Üzemeltető a megrendelést nem igazolta vissza, az nem tekinthető szerződéskötésnek, nem esik a 17/1999. (II. 5.) Korm.
rendelet hatálya alá. Az Üzemeltető a visszaigazolásban köteles nyilatkozni arról, hogy a megrendelést elfogadja-e. A megrendelésben
meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető között, ha az
Üzemeltető a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a Felhasználóhoz megérkezik, ami nem azonos a
Rendelését fogadtuk tárgyú tájékoztató levéllel.
 
 5.9. Amennyiben az Üzemeltető a visszaigazolást két munkanapon belül nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó szabadul ajánlati
kötöttsége alól. A visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségén túli időpontban történő elküldése esetén, a Felhasználó
kifejezett tiltakozása hiányában a szerződés a Felhasználó által tett megrendelés esetén akkor is létrejön, ha a visszaigazolásban
meghatározott feltételek mellett az Üzemeltető a megrendelést teljesíti, és azt a Felhasználó elfogadja. Ebben az esetben a szerződés
a megrendelésben és annak visszaigazolásában szereplő tartalommal, érvényesen és joghatályosan jön létre a Felek között, valamint
ahhoz ugyanolyan joghatások fűződnek, mintha a szerződés a visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségének ideje alatt történő
elküldésével és Felhasználóhoz történő megérkezésével jött volna létre.
 
 5.10. Az Üzemeltető – a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a termékek, illetve a teljes
szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos
költségről történő tájékoztatáson túlmenően – a visszaigazolásban közli a Felhasználóval:
 
 a. ha a Felhasználó a megrendelésben az átutalással történő fizetést választotta, annak a bankszámlának a számát, amelyre a
Felhasználó köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét megfizetni; valamint az átutaláshoz esetlegesen szükséges további információkat
és feltételeket;
 
 b. a szállítás várható idejét, időszakban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően meghatározva, ha a Felhasználó a megrendelésnél a teljesítés
módjaként a szállítást választotta;
 
 c. az átvétel helyét, valamint azt, hogy a Felhasználó milyen időszakban veheti át a megvásárolt terméket, ha a Felhasználó az
Üzemeltető üzletében történő átvételt vállalta;
 
 d. a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás,
javítószolgálat);
 
 e. az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4.§ (5)
bekezdésében, a 6.§ -ban és a 7.§ (3) bekezdésben foglaltakat;
 
 f. a fogyasztói panaszok érvényesíthetőségének helyét.
 
 g. a vevőszolgálat elérhetőségeit.
 
 6. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma
 
 6.1. A Felhasználó és az Üzemeltető között az 5.8. pontban meghatározottak szerint létrejött szerződés tartalmát kizárólag a
Felhasználó által a megrendelése során megadott és az Üzemeltető által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik.
Ennek alapján az Üzemeltető köteles a Felhasználó megrendelő által kiválasztott termékeket a Felhasználó megrendelő választása
alapján, és az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani vagy a megrendelőnek az Üzemeltető üzletében a
visszaigazolásban meghatározott időszakban átadni, a Felhasználó megrendelő pedig köteles a termékek vételárának, valamint – a
szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint díjköteles – a
szállítás díjának megfizetésére.
 
 6.2. A webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével módosítható, amelynek során a
szerződés vagy a szerződési ajánlat módosítására irányuló joghatályos jognyilatkozatot a Felhasználó kizárólag a webáruház honlapon
üzemeltett felhasználói felületén tehet, az Üzemeltető pedig kizárólag a Felhasználó által a megrendelés során megadott elektronikus
postafiókra küldött e-mail útján tehet. A létrejött szerződések iktatásra nem kerülnek.
 
 6.3. A telefonon, faxon, levélben vagy bármilyen más módon tett jognyilatkozatok kizárólag tájékoztató jellegűek és legfeljebb a
Felek közötti együttműködést segíthetik elő, azonban a szerződési feltételeket semmilyen mértékben nem módosíthatják.
 
 6.4. Az Üzemeltető felelősséget vállal a termékekkel kapcsolatban a webáruházban feltüntetett információk és adatok, műszaki
paraméterek, és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által megvásárolt termékeknek rendelkezniük kell a
webáruház honlapján feltüntetett tulajdonságokkal.

 7. Szállítási és fizetési feltételek

 7.1. Amennyiben a Felhasználó a webáruházban történő megrendelés során a szállítással történő teljesítést választotta, az Üzemeltető
köteles a visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket az alábbiak szerint a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani:
 
 7.1.1. Előreutalással történő fizetés esetén a szállítás a szolgáltatás teljes – a termékek bruttó árát és az esetleges szállítási
díjat is magában foglaló – ellenértékének a visszaigazolásban megjelölt bankszámlaszámra történő megfizetését követő az előre
egyeztetett időpontban történik;
 
 7.1.2. Készpénzes utánvéttel történő fizetés esetén a szállítás a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó részére történő
elküldését követő 2 munkanapon belül esedékes. Az Üzemeltető lehetőség szerint köteles a Felhasználót – a visszaigazoláson túlmenően
és azt követően – a szállítás időpontjáról előzetesen rövid úton (telefonon vagy faxon) értesíteni.
 
 7.2. Amennyiben a Felhasználó a megvásárolt termékek Üzemeltető üzletében történő átvételét választotta, a Felhasználó a megvásárolt
termékeket a visszaigazolást követő 1 héten belül köteles átvenni a visszaigazolásban megjelölt helyen, az üzlet nyitvatartási idején
belül. A Felhasználó a helyszínen történő átvétel kikötése mellett is választhatja az előreutalással történő fizetést, ebben az
esetben a Felhasználó köteles a teljes vételárnak megfelelő összeget legkésőbb a termékek átvételének időpontjáig a visszaigazolásban
megjelölt bankszámlára átutalni. Az átutalás akkor minősül teljesítettnek, ha a teljes összeg az Üzemeltető visszaigazolásban
meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül. Az ehhez szükséges előlegszámlát, mindenképpen egyeztessék le kollégáinkkal!
 
 7.3. Előreutalással történő fizetés és szállítás esetén a Felhasználó a szolgáltatás teljes – a termékek bruttó vételárát és a
szállítási díjat is magában foglaló – ellenértékét a visszaigazolás megérkezését követő 3 munkanapon belül köteles a visszaigazolásban
megjelölt bankszámlára átutalni. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a teljes összeg az Üzemeltető visszaigazolásban
meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül.
 
 7.4. Készpénzzel történő fizetés esetén a termékek teljes vételárát és – szállítás esetén a szállítás díját – a termékek átvételekor
kell megfizetni.
 
 7.5. A szállítás az Üzemeltetővel kötött külön szerződés alapján fuvarozó közbenjöttével történik. A szállítás díjai az ország
határain belülre történő szállítás esetén egységesen és a megrendelt terméktől függetlenül az alábbiak:
 
 a. 20.000 Ft fölötti összegű megrendelés esetén a szállítás ingyenes.
 b. 20.000 Ft alatti összegű szállítás esetén a szállítás díja előre meghatározott díjakon működik:
 
   Innight futárszolgálattal (másnapra): 10kg alatt 3.450Ft + ÁFA, 10kg fölött: 3.850Ft + ÁFA
   
   Magyar posta díjszabásai alapján (több napot vehet igénybe):
         0-10kg-ig: bruttó 1.990Ft/db ; 10-20kg-ig: bruttó: 2.990Ft/db ; 20-40kg-ig: bruttó 5.990Ft/db
         Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990Ft/db (20kg-ig bezárólag)
 
 7.6. Szállítás esetén a Felhasználó nyomban köteles megvizsgálni, hogy a szállított termékek csomagolása nem sérült-e, valamint, hogy
valamennyi megrendelt termék szállításra került-e. A megrendelt termékek átadásáról és – utánvéttel történő fizetés esetén – az
esetleges szállítási díjat is magában foglaló vételár megfizetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyen fel kell tüntetni a
csomagolás esetleges sérüléseit és az esetleges hiányosságokat. A jegyzőkönyvet mind a Felhasználó, mind pedig a szállítást végző
fuvarozó képviselője köteles aláírni.
 
 7.7. A Felhasználó sérült csomagolású termék, illetve hiányos szállítás esetén a leszállított termékeket nem köteles átvenni, a
teljesítést nem köteles elfogadni. Az Üzemeltető a 7.7 pont szerinti jegyzőkönyv felvételét követő 1 munkanapon belül köteles a
megrendelt termékeket hiány- és sérülésmentesen leszállítani.
 
 7.8. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a csomagolás esetleges olyan sérüléséért, illetve a sérülésből eredő hibáért, kárért vagy
kellemetlenségért, valamint az olyan hiányért, amely sérülést vagy hiányt a 7.7 szerinti jegyzőkönyv nem tartalmazza.
 
 7.9. A számlát az Üzemeltető minden esetben a megvásárolt termékkel együtt köteles átadni a Felhasználónak.
 
7.10. Szállítás esetén, ha az első szállítás azért volt eredménytelen, mert a szállító fuvarozó a szállítási címen nem tudta átadni a
megrendelt termékeket, az Üzemeltető a Felhasználót értesíti a sikertelen szállításról és annak időpontjáról, e-mailben vagy –
amennyiben ez lehetséges – telefonon felhívja a Felhasználót az átadás-átvétel lehetővé tételére, valamint a visszaigazolásban
meghatározott időszakon belül a szállítást egy alkalommal ismét megkísérli.
 
 7.10.1. A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint a termék
átvételekor köteles fizetni, a szerződés a második eredménytelen szállítás tényével automatikusan megszűnik, azonban az Üzemeltető
követelheti a kára megtérítését.
 
 7.10.2. A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint átutalással
fizetett, az Üzemeltető köteles a második eredménytelen szállítást követő naptól számított 1 hétig a megrendelt termékek őrzéséről az
Üzemeltető üzletében gondoskodni, és a Felhasználó értesítése mellett lehetővé tenni a megrendelt termékek átvételét. Ha a Felhasználó
a termékeket ezen idő alatt sem veszi át, az Üzemeltető a szerződéstől elállhat és követelheti a kárának, különösen a szállítás
költségeinek megtérítését. A Felhasználó a szállítási költségeket akkor is köteles megtéríteni, ha a termékeket az Üzemeltető
üzletében veszi át.
 
 7.11. Ha a Felhasználó a szerződés szerint a termékeket az Üzemeltető üzletében, a vételár egyidejű megfizetésével köteles átvenni,
és a Felhasználó a 7.3. pontban meghatározott határidőn belül a termékeket a vételár megfizetése mellett nem veszi át, a szerződés a
határidő lejártával automatikusan megszűnik, az Üzemeltető azonban követelheti kára megtérítését.
 
 7.12. Ha a Felhasználó a szerződés szerint a termékeket az Üzemeltető üzletében köteles átvenni, a termékeket azonban a 7.3. pontban
meghatározott határidőben nem vette át, a teljes vételárat azonban átutalással már megfizette, az Üzemeltető választása szerint az
érdekmúlás bizonyítása nélkül a szerződéstől elállhat, vagy a Felhasználót határidő tűzésével felhívhatja a termékek átvételére. Ha a
Felhasználó a felhívásban megjelölt határidőre sem veszi át a termékeket, az a teljesítés Felhasználónak felróható lehetetlenné
válásának minősül, ezért a szerződés megszűnik, az Üzemeltető pedig követelheti a lehetetlenüléssel felmerült kára megtérítését.
 
8. Jótállás, kellékszavatosság

 8.1. Az Üzemeltető a webáruházban megvásárolt termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003 (IX.23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint jótállást vállal. A kötelező jótállás időtartama – a jogszabály
mellékletében felsorolt körbe tartozó termékek esetén – 1 év.
 
 8.2. Egyes termékekre az Üzemeltető a jogszabályban meghatározott kötelező jótálláson felüli jótállást vállal, amelyet az Üzemeltető
minden esetben jelez a webáruházban kínált termékek leírásában, illetve a megrendelésről történő visszaigazolásban. A kötelező
jótálláson felül vállalt jótállás feltételeit az Üzemeltető egyedi jelleggel, az adott termékhez igazodóan határozza meg.
 
 8.3. Az Üzemeltető a jótállással érintett termékek mellé köteles jótállási jegyet kiállítani és azt a megrendelő Felhasználónak a
termékkel együtt, megfelelő tartalommal átadni. A Felhasználó a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. Azonban a
jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Felhasználó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
 
 8.4. A jótállás részletes feltételeiről, a jótállási igény érvényesítésének helyéről és módjáról az Üzemeltető a megrendelés
visszaigazolásában köteles tájékoztatni a Felhasználót.
 
 8.5. A jótállás a Felhasználó törvényben biztosított szavatossági jogait nem érinti, a hibás teljesítésből eredő igények a
jótállástól függetlenül a Ptk. irányadó rendelkezéseinek megfelelően érvényesíthetők.
 
 8.6. Az Üzemeltető jótállási felelősségét kizárja a megvásárolt termék nem rendeltetésszerű használata, a termék kezelési és
használati útmutatójában leírtak be nem tartása, különösen a termék megrongálása, a nem a termékkel együtt szolgáltatott szoftver
hibája vagy egyébként a termékre káros működése. Az Üzemeltető nem vállal jótállási felelősséget az olyan meghibásodásért, amelynek
oka a termék átadását követően keletkezett.
 
 8.7. A jótállás érvényesítésével felmerült minden költség az Üzemeltetőt terheli (a szervizbeszállítási költsége a Felhasználót
terheli), azonban amennyiben a jótállási igénnyel érintett termék hibájának oka az Üzemeltető jótállási felelősségi körén kívül esik,
a Felhasználó viseli a jótállási igény érvényesítésével felmerült költségeit, valamint köteles megtéríteni az Üzemeltetőnek az igény
érvényesítésével felmerült minden költségét és kárát.
 
 8.8. Az Üzemeltető Vevőszolgálatot működtet a webáruházban történő vásárlással kapcsolatos tájékoztatás és a webáruházban történő
vásárlás során kötött szerződések teljesítése során az együttműködés elősegítése, továbbá az esetleges fogyasztói panaszok és
garanciális igények rendezése érdekében.
• A vevőszolgálat elérhetőségei.
 Telefonszám: 06-1-204-6031
 Mobilszám: 06-20-229-3610
 Email: info@swparts.hu

8.9. Egyéb jogérvényésítési lehetőségek:
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye
szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

8.10. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – a 8.10. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.
 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a vásárló kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 9. Az indokolás nélküli elállás joga

9.1. A Felhasználó a webáruházban történő vásárlás során kötött szerződéstől a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül
indokolás nélkül elállhat, valamint elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is
gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó egyértelmű
nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi cégünk email címére (info@1010.hu). Az elállási jogot kizárólag fogyasztók
gyakorolhatják. Fogyasztónak minősülnek az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró
természetes személyek.

9.2. A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni a
terméket. Az Üzemeltető köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül
visszatéríteni.

9.3. A Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A
Felhasználót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Üzemeltető azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő
kárának megfizetését. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás
esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. Valamint az Üzemeltető követelheti a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenését, illetve ésszerű
költségeinek - ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte
és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. Amennyiben szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését
követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.
 
9.4. Az elállás nem gyakorolható a Ptk. 5.§-ában meghatározott joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően a
Felhasználó csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen juttatja vissza az
Üzemeltetőhöz. Az elállási jog nem gyakorolható továbbá abban az esetben, ha a hibátlanul átvett terméket a Felhasználó olyan hibával
kívánja átadni, amelyért az Üzemeltetőt sem kellékszavatossági, sem jótállási felelősség nem terheli.

 9.5. A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállás jogát:
- nem rendeltetésszerűen használt, vagy sérült termékekre
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan
termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; (pl. egyedi kérések alapján, vagy nagy mennyiségű egyedi
megrendelések)
 
 10. Egyéb rendelkezések

 10.1. A 1010.hu honlap használata során létrejövő szerződések nyelve a magyar, és az ily módon létrejött szerződések – a webáruházban
történő vásárlás során kötött szerződések kivételével – nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem
iktatja.
 
 10.2. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződést a Felek távollévők között létrejött szállítási szerződésnek
tekintik.

 10.3. Az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ában foglalt közzétételi kötelezettségének az Üzemeltető a honlapon elhelyezett
és bárki számára hozzáférhetővé tett „Impresszum”-ban tesz eleget.
 
 10.4. A 1010.hu honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és kötelezettségeire a Magyar Köztársaság
joga irányadó. A 1010.hu honlap használata során létrejött szerződésekkel összefüggő jogviták elbírálására a Felek alávetik magukat a
Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 
 11. Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve, a Szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés
nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló
jogviszonyok tartalmát.
 
 11.1. A Felhasználó a jelen ÁSZF 1.1 pontban rögzítettek szerinti elfogadásával együtt elfogadja és elismeri az Üzemeltető
adatvédelmi nyilatkozatát, amely a honlapon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.

Budapest, 2023. december 1.